OVER ONS

Het Nederlands Portretschap is een vereniging van schilders en beeldhouwers, die zich hebben toegelegd op het maken van portretten, al dan niet in opdracht.

Het werd in 1991 opgericht met de bedoeling om door middel van tentoonstellingen en publicaties de belangstelling voor het portretgenre nieuw leven in te blazen.

De deelnemende kunstenaars beperken zich echter niet uitsluitend tot het portret, zij onderscheiden zich juist van elkaar door de diversiteit van hun overige werk, maar hun overeenkomst is dat zij ieder een eigen opvatting over het portretgenre ontwikkeld hebben.

De een zal bijvoorbeeld het traditionele torsoportret-tegen-een-neutrale- achtergrond beogen, een ander zal de geportretteerde in zijn eigen omgeving en met zijn eigen attributen willen weergeven. Of, bij de beeldhouwers, de kleur van het bewerkte materiaal gebruiken of dit juist beschilderen.

Men kan van foto’s gebruik willen maken, of juist principieel niet.

De verscheidenheid aan opvattingen blijkt tevens uit de vele verschillen in stijl en de gebruikte technieken.

Het Nederlands Portretschap streeft een verruiming na van de keuzemogelijkheid voor wie zich wil oriënteren op het terrein van het hedendaagse portret-in-opdracht.