Marian Sanders
Jac. v. Lennepstraat 128-C
1053 JS Amsterdam
020 – 6125880 / 3207901 (atelier)
info@mariansanders.nl
www.mariansanders.nl
(under construction)

 

 Portretopdrachten / -aankopen:

Gemeenten, particulieren, UMC Rotterdam 2x

Overige opdrachten / aankopen:

Particulieren, gemeenten, rijksinstellingen, boeddhistisch centrum Parijs

Overig:

Docentschap beeldhouwen/boetseren Amstelveen SAKB 1984 – 2007

Werkwijze:

Na een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin ook de zakelijke en technische aspekten van de opdracht worden belicht, en na akkoord, begin ik met een tekensessie, om de vorm, plastiek en de persoon beter te leren kennen. Dit doe ik vaak bij de geportretteerde thuis of in zijn/haar werkomgeving, omdat men daar het meest zichzelf is en de omgeving mede een indruk geeft van de persoon. Het is een eerste ontmoeting in een fascinerend proces.

Als ik voldoende materiaal heb verzameld begin ik op het atelier met de eerste opzet, meestal in klei.
Versies in andere materialen volgen daarna. Ik werk net zolang met mijn tekeningen tot ik het model er bij nodig heb.
Het aantal sessies varieert van 7 tot 10, gedurende ca. 2,5 uur
Men hoeft niet alleen stil te zitten, juist de beweging en mimiek geeft veel te zien wat voor het portret, de plastiek, van essentieel belang is.


Ik maak een serie foto’s als het model ver weg woont en/of onregelmatig kan komen poseren om de sfeer vast te houden, of als kinderen moeilijk stil kunnen zitten.
Ook als het om een babyportretje gaat.
Bij het kinderportret mogen kinderen naast het poseren kleien of knutselen. Ook hier zoek ik door de beweging naar de essentie van de persoonlijkheid, naar het karakter, de uitstraling naast de plastische waarde die het portret moet bezitten.


Het gietproces brengt meer noodzakelijk handwerk met zich mee dan velen zich realiseren, een omstandigheid die bepalend is voor de prijs van een bronzen beeld: beeldhouwer en bronsgieter moeten beiden gehonoreerd worden, en de keuze voor de bronsgieter bepaalt mede, naast het formaat, de hoogte van de gietkosten.


Tijdsduur van het proces kan 7 maanden tot een jaar in beslag nemen vanwege persoonlijke planning en de tijd die de gieter nodig heeft voor alle fasen van het gietproces.
Kleiner werk kan echter sneller verlopen.

Prijzen:

babyportet v.a

€ 1850 incl. BTW

kinderportret v.a.

€ 3000 incl. BTW

volwassen portret v.a

€ 5500 incl. BTW